Addas ar gyfer cyllido

Postiwyd 14th October 2020

Cyn dechrau ymgeisio am gyllid, mae’n bwysig edrych ar eich mudiad o safbwynt rhywun o’r tu allan a gofyn rhai cwestiynau i chi’ch hun ynghylch y ffordd y caiff eich mudiad ei redeg.

Mae angen gwneud hyn oherwydd mae angen i gyllidwyr wybod y gallant ddibynnu arnoch i ofalu am eu harian, a bod eich prosiect yn debygol o lwyddo.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.