Sesiwn gynefino ar Reoli Cysylltiadau Cwsmeriaid

Cyflwyno cyfranogwyr i’r System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) newydd ar draws
TSSW sy’n seiliedig ar blatfform Salesforce.

Please login.