Datblygu strategaeth codi arian

Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg o’r hyn y mae angen i chi feddwl amdano a chamau gweithredu i lunio strategaeth i godi arian i’ch mudiad gwirfoddol. Mae wedi’i ddylunio ar gyfer staff neu ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol sy’n newydd i godi arian, sydd eisiau cael mwy o fewnwelediad i godi arian neu sydd heb ddatblygu strategaeth codi arian lawn o’r blaen.

Please login.