Cynllunio ac ysgrifennu cais llwyddiannus am gyllid

Bydd y cwrs E-Ddysgu hwn yn eich helpu i lunio achos cryfach dros gael cyllid.
Bydd yn eich helpu i ddeall beth sy’n gwneud cais da ac yn dangos i gyllidwr
fuddion ac effaith y gwaith y byddwch chi’n ei gyflawni, ac yn bwysig, pam mai
chi yw’r mudiad iawn i gyflawni’r gwaith hwn.

Please login.