Cyllid Ewropeaidd: Themâu Trawsbynciol

Trosolwg

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o Themâu Trawsbynciol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014-2020.

Please login.