Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hilio / Anti-racist Wales Action Plan

  • Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hilio / Anti-racist Wales Action Plan

    Posted by Samantha Carpenter on 4th July 2022 at 12:33 pm

    Wedi’i leoli mewn dogfennau a rennir mae gohebiaeth oddi wrth Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi’i atodi ar gyfer eich gwybodaeth a chamau gweithredu priodol. Byddwn yn gwerthfawrogi os allwch chi rannu’r llythyr yma gyda’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda.


    Located in shared documents is correspondence from Jane Hutt MS, Minister for Social Justice, for your information and appropriate action. I’d be grateful if you could distribute this letter among your networks.

    Samantha Carpenter replied 2 years ago 1 Member · 0 Replies
  • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.